Om Ko-lugn

Ett levande, småskaligt jordbruksföretag

Idé

På Ko-lugn i Björksjön skapar jag en miljö åt mig själv och mina nära som jag vill dela med mig av till andra. Ni skall känna er välkommen hit till mig för att ”bara vara” en stund. Sitta ner och studera hönornas pickande eller lyss till trädens sus och fåglarnas sång. Kanske inmundiga något som är producerat här på gården, köpt in av andra nära producenter eller hämtat i ”skogens skafferi”. Jag upplever mitt liv så skönt och avstressande så kom hit och ”coola ner”, du också, det är ko-lugnt här i Björksjön.

Ett levande jordbruk

När 1900-talet precis hade blivit 2000-talet flyttade jag och min man till en liten gård i Björksjön i Hällefors. Gården som är en småskalig jord- och skogsbruksfastighet hade stått obrukad under lång tid. Det var igenvuxet i hagarna men användbara byggnader. Vi plöjde upp jorden för att odla grönsaker men det var inte lätt att få det att växa.

Det tog några år att skaffa kunskap, fundera och räkna innan jag bestämde mig för att starta ett företag. Det skulle kosta mycket det förstod jag men om jag lät det ta tid skulle jag kunna använda mina egna pengar eftersom jag var anställd och fick lön varje månad. När jag också upptäckte möjligheten att under de första 5 åren kvitta underskott i företaget mot inkomst av tjänst såg jag att det var möjligt.

Min affärsidé formulerades:
”Att driva ett levande småskaligt jordbruk som producerar och säljer ekologiska och jordnära varor, upplevelser och tjänster.

Susanne Grundström

Susanne Grundström, född i början av 50-talet i Sollentuna. Kärleken och en liten ”gröna-vågen-influens” gjorde att jag flyttade till Hjulsjö i Hällefors i början av 70-talet och bildade familj. Familjen består av maken Lars och de numer vuxna barnen Emil och Andreas.

Mina första år i Hällefors jobbade jag som lärare, sen blev det några år på Arbetarteaterförbundets kursgård, Bredsjögården. Efter det blev det politik under några år och så arbete på ABF Örebro län. Vid sidan av mina jobb har jag alltid engagerat mig i samhällsbygge genom ideellt arbete i föreningar och genom politiskt arbete. Jag har bytt jobb några gånger och hinner med en ”yrkesroll” till innan det är dags att trappa ner på arbetet. Mina olika yrken och mitt engagemang i föreningar och politiken har ofta inneburit arbetsuppgifter och projekt med mål att göra livet och/eller samhället bättre både för mig och för alla andra som lever och verkar här.

Det val jag nu gör är lite mer egoistiskt, mitt projket är ”företaget Ko-lugn” och är ett diversifierat jordbruk, småskaligt och jordnära. Det innehåller delar som jag inte tidigare trott att jag skulle trivas med. Jag har i och för sig alltid varit intresserad av naturen och är en jordnära person, men att hålla djur har egentligen aldrig hägrat. Men nu står jag här och har provat på hur det är att ha såväl hund som katt, hönor och kor. Jag är med om en kunskapsresa som är mycket intressant och som känns både spännande och oändlig.

Att leva på ett litet jordbruk går ju inte men det går åt mycket tid under sommarhalvåret. På vintern frilansar jag inom de områden som jag tidigare varit verksam inom som yrkesarbetande. Jag är en frilansande folkrörelsearbetare.